O nás

0
ŠŤASTNÝCH KLIENTŮ

20-50 léta

Založena společnost panem Rajmundem Přichystalem, která se zabývala prodejem olejů a mazadel.
Později vlastním výzkumem začala firma výrobu velice kvalitních past na parkety a krémů na boty.

0
ÚŽASNÝCH PROJEKTŮ

80 léta

Firma začala úzce spolupracovat s výzkumnými ústavy v Čechách a na Slovensku např. Výzkumný ústav vinařský a vinohradnický v Bratislavě, Výzkumný ústav obilnářský a řepařský v Nitře, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumný ústav ovocných a okrasných drevín Bojnice, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž, Výzkumný ústav včelařský, Výzkumný ústav pícninářský Troubsko. Speciální zkoušky byli prováděny na Mendelově univerzitě v Brně a na Masarykově univerzitě probíhalo ověřování vlivu produktů na potravinový řetězec.

0
ŠÁLKŮ KÁVY

60-70 léta

Firma se stává jedničkou na trhu ve výrobě mikrokrystalických vosků (impregnačních a laminačních).
Ve spolupráci se Státním výzkumným ústavem ochrany materiálu v Praze (SVUOM) začala výroba konzervačních vosků pro strojírenství, auto průmysl a subjekty se zvláštním významem.

0
PRACOVNÍCH HODIN

90 léta až do dnes

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vinařským a vinohradnickým v Bratislavě jako jediný český výrobce uvedl na trh ochranný vosk pro štěpení a výsadbu vinné révy, které se následně testovalo v různých lokalitách na Mělnicku a dalších vinařských oblastech Čech a Slovenska.  Firma dokončila v roce 2012 vývoj produktu Vitalon 2000, který má nyní větší účinnost a zvýšenou koncentraci pro lepší distribuci k zákazníkům.

Historie firmy Avion s.r.o.

Firma AVION se zabývá vývojem a výrobou chemických prostředků. Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, na českém trhu působí od roku 1931.
Společnost založil pan Rajmund Přichystal, rodák z města Židlochovic, jehož cílem bylo vytvořit rodinný podnik, který by poskytoval pracovní příležitosti v tomto regionu.
Firma se zpočátku zabývala distribucí olejů, benzínů a dalších petrochemických produktů, postupně se však rozšířila a změnil se charakter výroby. Byl zahájen výzkum a později výroba krémů na boty, maziv, saponátů a dalších produktů potřebných v domácnostech i v každodenním životě.
V roce 1948 byla firma znárodněna a na krátkou dobu se připojila ke společnosti Karamo Kolín. V padesátých letech byla propojena s komunálními službami, později pak s OPP Židlochovice a v roce 1960, po sloučení okresů, bylo založeno OPP Brno – venkov, kde kromě chemické výroby společnosti AVION (která poskytovala 65% celkové produkce) byly začleněny i další výrobní obory jako RTS, stolařství, autoopravárenství, čalounictví a další služby s cílem vytvořit životaschopnou hospodářskou jednotku. Na počátku sedmdesátých let byl založen státní podnik TOROZ. Jednalo se o fúzi bývalého okresních měst Tišnov, Rosice a Židlochovice, kde měla chemická továrna v Židlochovicích nejdůležitější roli.
V dubnu 1992 byla továrna z důvodu restituce vrácena původním majitelům, konkrétně dětem pana Přychystala – synu Zdeňkovi a dceři Věře. Ti továrnu nabídli panu Heřmanu Kratochvilovi, který se svými dvěma bratry 10. 08. 1992 založil společnost AVION spol. s r.o., která udržuje tradici chemické výroby v Židlochovicích dodnes.

 

AVION spol.s r.o.
Nádražní 92
667 12 Židlochovice

 

AVION spol.s r.o.
TEL: +420 547 231 009
TEL: +420 735 705 748
FAX: +420 547 231 012
email: obchod@avionlab.cz
Ochrana osobních údajů