Formitox

FORMITOX

Kategorie:

Návnadový prostředek proti mravencům ve formě krystalického prášku.
Návod na použití: Na víku obalu je odklopný kryt, kudy se provádí aplikace přípravku. Nasypte 1 – 2 g krystalků na podložku z papíru, plastu nebo skla a položit na místa výskytu hmyzu, nebo rozpusťte 2 – 4 g v 100 ml vody (2 – 4 % roztok) a roztok nalijte do mělkých misek z plastu nebo skla a umístěte na místa výskytu hmyzu. V obou případech hmyz nástrahu pozře a po kratší době hyne. Po ukončení práce znovu otvor uzavřete. Doba působení přípravku je 21 dnů od nanesení. Na místa ošetřená FORMITOXem je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům. UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Nesmí být použito jinak než, jak je uvedeno v návodu k použití. Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Pracujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, nápojů a krmiv.
Balení: papírová dutinka 120g

There are no reviews yet.

Be the first to review “FORMITOX”