revax

REVAX 30

Konzervační prostředek REVAX 30 je určen ke konzervaci výrobků určených pro krátkodobé i dlouhodobé skladování, manipulaci a přepravu.

Kategorie: ,

REVAX 30

Konzervační prostředek REVAX 30 je určen ke konzervaci výrobků určených pro krátkodobé i dlouhodobé skladování, manipulaci a přepravu ve všech typech klimatů s těmito přednostmi:
– dlouhodobá ochrana proti korozi všech kovových výrobků z oceli, litiny, mědi, hliníku, zinku, olova, stříbra a jejich slitina konstrukčních kombinací, galvanických povlaků niklu, zinku kadmia, olova, cínu, mědi, chromu, stříbra a jejich slitin, anorganických nekovových povlaků fosfátů, chromátů, pasivačních a oxidačních povlaků, organických povlaků nátěrů
– bezpečné pro nenalakované povrchy, tvrzené laky , pryže a většinu plastických hmot
– i při tenké vrstvě optimální ochrana
– silný vodoodpudivý a penetrační účinek
– univerzální použití
– široké použití
– široké rozpětí teplotní odolnosti (od -50°C do +80°C)
– jednoduché odstranění povlaku z materiálů a výrobků

Konzervační prostředek REVAX 30 je použitelný pro ochranu proti korozi výrobků:
– automobilového průmyslu
– kovoprůmyslu (textilních, zemědělských strojů, náhradních dílů)
– leteckého průmyslu
– lodního průmyslu
– průmyslu speciální vojenské techniky
– telekomunikační instalace a zařízení
– pro drážní a vlaková zabezpečovací zařízení
– pro karosářské práce a v autoservisech k metodě ML
– domácí potřeby (nářadí, nástroje a podobně..)

Konzervační prostředek REVAX 30 je vhodný pro dlouhodobé skladování i v extrémních podmínkách tropů, zámořskou přepravu a všude tam, kde zákazník vyžaduje dokonalou ochranu proti korozivnímu napadení.

Doba ochrany a možné způsoby skladování a přepravy s použitím ochrany výrobků proti korozi pomocí konzervačního prostředku REVAX 30 lze uvést v následujících přehledech:

Uvedené doby ochrany byly prověřeny zkouškami při přepravě po moři na zámořských lodích a v přístavech Asie, Jižní a střední Ameriky. Doba ochrany byla stanovena objevením se prvního korozivního bodu. V případě potřeby nebo delšího požadavku zákazníka lze ochrannou účinnost systému zvýšit použitím kteréhokoliv z rozsáhlého sortimentu obalových materiálů vrstvených, laminovaných, inhibinovaných i neinhibovaných.
Ochraná vrstvička povlaku konzervačního prostředku REVAX 30 je velmi slabě nažloutlá, transparentní a není nutné ji snímat, pokud to nevyžadují technologické požadavky.

Způsob nanášení

Konzervační prostředek REVAX 30 se nanáší při minimální teplotě prostředí 15-20°C na povrch kovu natíráním, poléváním, máčením, ale zejména pomocí všech dostupných stříkacích metod vzduchovými pistolemi, bezvzdušným (tlakovým) stříkáním nebo elektromagnetickými pistolemi apod. Nanášení lze provádět v několika vrstvách vždy nejméně po 15 minutách po schnutí předchozí vrstvy. Vyšší viskozitu lze odstranit vytemperováním REXVAXU 30 ve vodní lázni max. do +35°C. Při vyšší teplotě dochází k porušení mikrostruktury prostředku a k poklesu účinnosti.

Odstranění ochranného filmu – dekonzervace

Pokud to vyžaduje technologický předpis provádí se dekonzervace konzervačního prostředku REVAX 30 pomocí běžných organických ředidel nebo pomocí alkalických odmašťovacích prostředků.
V mnoha případech není, pro její vlastnosti, nutné ochrannou vrstvičku prostředku REVAX 30 odstraňovat. Umytím horkou vodou za použití tenzidů se docílí také uspokojivého výsledku.

Fyzikálně chemické a antikorozní vlastnosti

Obsah netěkavých složek v % hmotnostních min. 14,5
Bod skápnutí zaschlého povlaku v °C min. 75
Stabilita disperze v mm max. 10
Korozivní napadení při zkoušce dle ČS normy č. 03 48131, 16 dní
– na oceli tř. II max. 0,5
– na zinku max. 0,3
– na mědi max. 0,0
Ochranná účinnost konzervačního vosku REVAX 30 byla ověřena na skupinách výrobků ze železných a neželezných kovů na jejich slitinách a kombinacích, na galvanických a organických povlacích, ale i nátěrech. Zkoušky byli provedeny v laboratorních podmínkách podle platných ČS norem.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Konzervační prostředek REVAX 30 je z hlediska přítomnosti organického ředidla zdraví škodlivá látka ve smyslu škodlivosti technického benzínu.
Filmotvorné látky, antikorozní a další přísady jsou podle rozhodnutí Hlavního hygienika ČR zdravotně nezávadné.
Při práci s konzervačním prostředkem REVAX 30 je nutné dodržovat zdravotní a bezpečnostní zásady pro práci s technickým benzínem. Je hořlavinou II. tř., při manipulaci je proto nutné dodržet zejména ustanovení ČS normy 65 0201. Provedení a vybavení pracovišť doporučujeme projednat předem s orgány protipožární ochrany.
Skladujte při teplotě od +5-30°C.
Konzervační prostředek REVAX 30 se dodává v balení:
– sudy (odběratele) 160kg
– transportní konve (nevratné) 13kg

Pro výrobu, kontrolu a přejímku jsou konzervační prostředek REVAX 30 platné podmínky uvedené v normě PN A – 001593

There are no reviews yet.

Be the first to review “REVAX 30”