Vitalon

VITALON 2000

je prostředek pro zvýšení účinnosti ochranných a živných roztoků, ovlivňuje fotosyntetické procesy v rostlinách.

VITALON 2000

je prostředek pro zvýšení účinnosti ochranných a živných roztoků. Obsahuje rozpustný komplex anorganických solí a kyseliny vinné a citrónové, který příznivě ovlivňuje fotosyntetické procesy v rostlinách (až 1,75x) a zvyšuje účinnost zejména roztoků na ochranu rostlin. Prostředek lze použít na obilné porosty, cukrovou řepu, brambory, kukuřici, slunečnici, senážní porosty, chmel, vinnou révu a v zahradnictví, dále pak pro zvýšení vitality okrasných a ovocných stromů a travních ploch.

Aplikaci lze provádět pozemním nebo leteckým postřikem dávkou 0,5 litru VITALONu 2000 na 1 ha 1x – 3x za vegetační období. Prostředek se ředí vodou a lze ho míchat s přípravky na ochranu rostlin i s kapalnými hnojivy. Nelze míchat s olejovými preparáty.

VITALON 2000 nemá nebezpečné vlastnosti, není škodlivý pro včely ani pro životní prostředí.

Výhody při použití VITALONu 2000 na rostliny:
– nárůst biomasy (u všech ošetřovaných rostlin)
– zvýšení obsahu cukru (cukrová řepa, hrozny vinné révy)
– zvýšení obsahu škrobu (brambory)
– zvýšení obsahu lepku (pšenice)
– snížení obsahu dusičnanů (rychlená a kořenová zelenina)
– vitalita, vyšší odolnost proti chorobám (u všech ošetřovaných rostlin)
– maximální využití živin (u všech rostlin dochází k využití na 90% živin oproti 60%, kdy se VITALON nepoužije)
– lze míchat a používat při aplikaci živných nebo ochranných prostředků
– není zapotřebí vynakládat zvláštní energii při aplikaci, která se provádí 1x – 3x podle délky doby vegetace.

Ověřování kvality VITALONu 2000 bylo prováděno dlouhodobě různými výzkumnými a zkušebními pracovišti celé republiky a různými zemědělskými závody. Aplikační zkoušky byly provedeny rovněž i ve velkoobjemové zemědělské výrobě. Zkoušky účinnosti byly prováděny na africkém kontinentu (Nigerie r. 2013), nyní zkoušky provádí také Etiopie, Saudská Arábie a Turecko.

Výsledky zkoušek u jednotlivých plodin:

Řepa cukrová a krmná: U cukrovky se zvyšuje cukernatost až o 4,8%, nárůst bulev o 5,1%, rafináda o 13,3%. Hodnota nárůstu u krmné řepy je 15%. Doporučuje se aplikace třikrát po dobu vegetace. Dávkování se provádí 0,5 litru na 1 ha.

Obiloviny: Intenzivní nárůst biomasy v poměrně krátkém časovém úseku od odnožování po metání. Při vyhodnocení výsledků byl zjištěn výnos zrna o 14%. U pšenice je prokázán i zvýšený obsah lepku. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Senážní plodiny: Intenzivní nárůst biomasy u různých plodin v mezi 12,6 – 17,3%. Prokázáno konkrétně u trávy luční, kukuřice na siláž, senážní oves, jetele červeného a vojtěšky. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Zelenina: Nárůst biomasy, u salátu a kořenové zeleniny snížen obsah dusičnanů. Biomasa se při použití prostředku zvýšila mezi 6,3 – 8,3%, dusičnany se snížily o 35 – 50%. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Brambory: Zvyšuje nárůst biomasy, a tedy i finálního produktu, o 4,9%, obsah škrobu je vyšší o 6,7%. Zvýšena odolnost plodiny proti plísni. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Pícniny: Zvyšuje nárůst biomasy o 12,6 – 17,3% Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Kukuřice: Zvyšuje nárůst biomasy o 13,4% Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Slunečnice: Zvyšuje nárůst biomasy o 14,2% Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Chmel: Zvyšuje nárůst biomasy o 4,8% a snižuje obsah pryskyřice o 3%. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Ovocné stromy: Zlepšení zdravotního stavu stromu, vyšší úroda o 15%, obsah dusíku se zvyšuje o 3,06%.

Vinohradnictví: Zvyšuje nárůst biomasy, dobrého vyzrávání dřeva, odolnost proti pomrznutí oček vinné révy, zvyšuje obsah cukru v moštu o 8,35%, zvyšuje nárůst hroznů až o 17,13%. Dávkování 0,5 litru na 1 ha.

Jehličnany: Zvyšuje nárůst biomasy při kombinaci VITALON 2000 + NPK o 13,4% a výška stromů se zvýší o 47,1%. Jedná se o hodnoty docílené v lesních školkách.

S úspěchem lze používat pro aplikace při pěstování travnatých ploch (fotbalové stadiony, golfová hřiště, parky a lesoparky). Aplikace se provádí jakýmkoliv postřikem.

Na výrobek se dává záruční doba 2 roky při skladování v uzavřených skladech při teplotě 5 – 25°C.

Návod k použití: Aplikaci lze provádět pozemním nebo leteckým postřikem dávkou 0,5 litru VITALONu 2000 na 1 ha 1x – 3x za vegetační období. Prostředek se ředí vodou a lze ho míchat s přípravky na ochranu rostlin i s kapalnými hnojivy. Nelze míchat s olejovými preparáty. Upozornění: U kvetoucích plodin se VITALON 2000 aplikuje před květem a další aplikace je možná až po odkvětu. U zeleniny, ovocných stromů a vinné révy je poslední aplikace možná nejpozději 3 týdny před sklizní.

Druhy balení:
– 1l plastová lahev
– 3l plastový kanystr
– 5l plastový kanystr
– 25l plastový kanystr
– 1000l kontejner

There are no reviews yet.

Be the first to review “VITALON 2000”